Image
Image
Na portalach: SOSRozwod.pl, PieknaDziewczyna.pl i BycMezczyzna.pl pojawiają się publikacje o tematyce rodzinnej przygotowane przez dziennikarzy IWORIS oraz zaproszonych gości. Dzięki finansowaniu projektu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do końca 2023 roku Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie zrealizuje ponad 100 wideo podcastów oraz dwa webinary. Powstaną również 24 artykuły prasowe. PROJEKT „RODZINA NA ANTENIE 2023 – prorodzinna komunikacja w mediach” w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny “Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 finansowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja zadania publicznego dofinansowana ze środków Budżetu Państwa w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), całkowita wartość 350 000, 00 zł. Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: czerwiec 2023 r.  

Image
HTML Button Generator