Samiec omega - dlaczego mężczyźni znajdują się na dnie hierarchii społecznej?

Samiec omega

Prawdopodobnie niemal każdy użytkownik Internetu słyszał o stereotypie sigma male - fascynującego, silnego, tajemniczego mężczyzny. Zapewne większość ludzi słyszała też o samcu alfa - silnym i władczym przywódcy, lubiącym być w centrum uwagi. W cieniu tych niepokonanych zdobywców egzystuje inny archetyp. Taki, do którego niewielu mężczyzn chciałoby się przyznać. Opisujący problemy, o których społeczeństwo woli nie pamiętać.

 

Czym jest samiec omega? opis zjawiska

Pojęcie samca omega wywodzi się z biologii. W stadzie wilków jest to osobnik na samym końcu hierarchii. W przeciwieństwie do samca alfa, który przewodzi stadu, omega jest podporządkowany innym wilkom, pada on ofiarą ich brutalności, jest wykorzystywany w charakterze kozła ofiarnego do wyżywania frustracji.

Stamtąd pojęcie omegi przeszło do języka potocznego. Omega to człowiek pozbawiony perspektyw, tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. BAFC, Truecel, Forever Alone, czy też po prostu przegryw - wszystkie te, używane powszechnie  w Internecie określenia oznaczają w gruncie rzeczy to samo: człowieka pozbawionego perspektyw i poczucia sensu w życiu.

W jaki sposób ludzie trafiają do tej grupy? 

 

Sytuacja ekonomiczna

 

Rynek pracy

Popularnym motywem towarzyszącym stereotypowi "przegrywa" - czy też tytułowej omegi - jest praca w tzw. januszexie. Jest to prześmiewcze określenie firmy wyzyskującej swoich pracowników i nie dającej im żadnych szans rozwoju zawodowego. Stereotyp ten ma, przynajmniej częściowo, odzwierciedlenie w faktach. Według danych rządowych w tym roku liczba Polaków pracujących za najniższą krajową pensję miała wynieść 3,6 mln1. Z kolei według danych z zeszłego roku, aż 22% mężczyzn pracowało za najniższą krajową2

Wielu mężczyzn dotyka zjawisko tzw. szklanej piwnicy. Polega ono na tkwieniu przez długi czas na niskim stanowisku, bez perspektywy awansu. 

 

Sytuacja mieszkaniowa

Kolejnym elementem stereotypu "przegrywa" jest mieszkanie z rodzicami w wieku, w którym społecznie oczekiwane jest usamodzielnienie się. Jest ono postrzegane, jako przejaw nieudolności i braku samodzielności, mimo że często jest to wynik obiektywnie trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Jak podaje portal StockWatch w 2022 roku odsetek tzw. gniazdowiczów, czyli osób w przedziale wiekowym 25-34, mieszkających z rodzicami wyniósł powyżej 50 procent. Według danych Eurostatuproblem ten częściej dotyczy młodych mężczyzn. 

Przyczyn tych problemów można upatrywać przede wszystkim w wysokich cenach mieszkań i szybkim ich wzroście; szybszym niż wzrost wynagrodzeń. Jak podaje portal Forsal.pl w ostatnim kwartale zeszłego roku średnia cena mieszkań w największych miastach wzrosła aż o 14 procent10

 

Rynek matrymonialny

Chyba najbardziej eksponowaną cechą "przegrywa", czy też omegi, jest niezdolność do wejścia w relację romantyczną. I tu także problem nie jest jedynie domeną pojedynczych, nieudolnych jednostek, lecz ma charakter ogólnospołeczny. 

Jak podaje magazyn Pismo11 na podstawie spisu powszechnego, w Polsce jest 5,1 miliona mężczyzn stanu wolnego, wobec 4,1 mln kobiet. W tym samym artykule magazyn cytuje badania Amerykańskiego Instytutu Centrum Badawcze Pew, według których aż 63% mężczyzn do trzydziestego roku życia stanowią single, przy jedynie 34 procentach kobiet. Jest to rzucająca się oczy dysproporcja.

O przyczynach powyżej opisanego stanu rzeczy pisaliśmy już w artykułach na temat incelizmu i rewolucji obyczajowej. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że nie jest to wcale tak błaha sprawa, jak może się z pozoru wydawać. Brak zawierania małżeństw i zakładania rodzin skutkuje bowiem katastrofą demograficzną, której skutki uderzą prędzej czy później w całe społeczeństwo.

Więcej o katastrofalnej sytuacji demograficznej w Polsce znajdziecie pod tym linkiem

 

 Problemy psychiczne i zachowania autodestrukcyjne

Kolejnymi problemami z jakim mierzy się wielu mężczyzn są trudności w sferze psychicznej. Dolegliwości te mogą być potęgowane przez problemy na innym tle np. w życiu osobistym czy zawodowym (może to być np. wyniszczający udział tzw. wyścigu szczurów), przy czym jednocześnie mogą one same je napędzać, tworząc zaklęty krąg, z którego próżno szukać wyjścia.

Jakkolwiek sytuacja na tym tle wydaje się stopniowo poprawiać, wraz ze wzrostem świadomości społecznej, to w dalszym ciągu wielu mężczyzn może mieć problem z mówieniem o swojej depresji lub innych zaburzeniach psychicznych, a co za tym idzie także starać się o pomoc. Według amerykańskich danych mężczyźni są ok. 3,5-krotnie bardziej narażeni na śmierć samobójczą niż kobiety3. Według strony Forum Przeciw Depresji aż 80 % samobójców to mężczyźni4

Wielu mężczyzn na problemy reaguje ucieczką w zachowania autodestrukcyjne takie, jak: nadużywanie alkoholu, czy korzystanie z narkotyków i pornografii. Szacuje się że aż 14,8 procent mężczyzn w Europie cierpi na zaburzenia związane z używaniem alkoholu, w stosunku do 3,5 procenta kobiet. Podobnie wśród użytkowników narkotyków, większość stanowią mężczyźni6. Młodzi mężczyźni częściej sięgają także po pornografię7

Niestety zachowania patologiczne często mogą być dziedziczone. Osoby wychowane w patologicznym środowisku mają tendencje do przejmowania destruktywnych wzorów. Znany jest tzw. syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Osoby wychowane przez rodziców z problemami alkoholowymi częściej doświadczają w życiu trudności z emocjami, gorzej radzą sobie w trudnych sytuacjach, mają też problemy z  relacjami interpersonalnymi. 

 

Podsumowanie

Z przedstawionych powyżej danych można wysnuć wniosek, że za stereotypem omegi mogą się kryć realne życiowe dramaty konkretnych osób. Częściowo są one wywołane przez złe wybory własne, ale i zaniechania, w dużej mierze jednak stanowią część zjawisk, dotykających całego społeczeństwa, z którymi skuteczne zmierzenie się leży w interesie nas wszystkich.

 

źródła:

 1. https://www.money.pl/gospodarka/miliony-polakow-na-najnizszej-krajowej-ewenement-na-skale-swiatowa-6941899620911808a.html
 2. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mezczyzni-wciaz-zarabiaja-wiecej-od-kobiet-Jest-szansa-na-zmiane-tej-sytuacji-8505998.html
 3. https://afsp.org/suicide-statistics/
 4. https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/kazdy-moze-miec-depresje/depresja-u-mezczyzn
 5. https://stopuzaleznieniom.pl/fakty-o-alkoholu/statystyki-spozycia-alkoholu/
 6. file:///C:/Users/kaima/Downloads/raport_o_stanie_narkomanii_2020.pdf
 7. https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C77818%2Cbadania-80-proc-polskich-studentow-ma-kontakt-z-pornografia.html
 8. https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/mlodych-polek-i-polakow-nie-stac-na-mieszkaniowa-samodzielnosc-tak-zle-jeszcze-nie-bylo,gospodarka,313199
 9. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvps08__custom_10767565/default/table?lang=en
 10. https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/9411711,ceny-mieszkan-jakie-w-2024-przyczyna-powod.html
 11. https://magazynpismo.pl/rzeczywistosc/reportaz/kawaler-nie-do-wziecia-katarzyna-kazimierowska-milosz-szymanski/
 12. https://encyclopedia.pub/entry/32817
 13. https://transhumanista.substack.com/p/tajemnice-manosfery-ep-1-w-multiwersum
 14. https://www.collinsdictionary.com/submission/10624/Omega+Male
 15. https://www.medicover.pl/zdrowie/psychiczne/dda/

Wybrane dla Ciebie

HTML Button Generator