Kto to jest Incel? Czym jest incelizm?

Incel i incelizm

Kim jest incel?

W Internecie coraz częstszym tematem staje się występowanie tak zwanych inceli. Zjawisko to jest przyczyną kontrowersji i wielu nieporozumień. Na czym ono polega? Jakie są jego przyczyny? Czy stanowi ono zagrożenie dla społeczeństwa? 
 

Incel – co to ?

Słowo incel pochodzi od angielskiej zbitki wyrazów ,,involuntarily celibate” i oznacza osobę, żyjącą w niedobrowolnym – czyli nie wybranym – celibacie.
 
Współcześnie w źródłach można znaleźć informację, że słowo to oznacza członka konkretnej internetowej subkultury, warto jednak zwrócić uwagę, że w powszechnym użyciu znalazło się ono w 1993 roku, za sprawą kanadyjskiej studentki Alan i miało wówczas przetoczone wyżej znaczenie, bez pejoratywnego zabarwienia. Początkowo odnosiło się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, współcześnie jednak jest używane w zasadzie wyłącznie wobec tych drugich. 
 
Termin ten określa realną, konkretną grupę ludzi. Jak podaje portal ,,The Washington Post” powołując się na badania General Social Survey, aż 51% Amerykanów w grupie wiekowej 18-34 lat stanowią osoby, niemające stałego partnera. Jest oczywiste, że nie wszyscy znaleźli się w tej grupie dobrowolnie. 
 
 

Incel – przyczyny 

Jako główne przyczyny pojawienia się inceli wymienia się rewolucję seksualną i związane z nią szybkie przemiany obyczajowe oraz występujące wśród młodych ludzi coraz większe trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, spowodowane przez postępującą cyfryzację i przeniesienie życia do Internetu. 
 
Zdaniem części samych inceli, główną przyczyną stanu, w jakim się znaleźli, jest znaczny wzrost wymagań młodych kobiet w stosunku do mężczyzn, z którymi byłyby skłonne nawiązać relację romantyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o ich atrakcyjność fizyczną i zajmowaną pozycję społeczną. Skutkiem liberalizacji obyczajowej miał być, w tej optyce, upadek norm w obszarze seksualności, co spowodowało, że kobiety, mogąc współżyć z kim tylko chcą bez zawierania trwałego związku, wybierają mężczyzn najbardziej atrakcyjnych, odrzucając tych nieobdarzonych interesującym wyglądem. Istotną rolę w tym procesie mają także odgrywać media społecznościowe i portale randkowe, na czele ze słynnym już Tinderem.
 
Poszukiwanie tego nowego wzorca męskiej atrakcyjności doprowadził do wykreowania zupełnie nowej hierarchii społecznej opisanej w artykule Czy Sigma male to właściwy model męskości na obecne czasy?
 
Warto wspomnieć, że jakkolwiek przetoczone powyżej poglądy są prawdopodobnie hiperbolizacją rzeczywistości, to istnieją dane, wskazujące, że nie są one oderwane od realiów. Jak podaje portal ,,PsychologyToday”, mężczyźni stanowią ok. 62% użytkowników portali randkowych. Z kolei badanie, przeprowadzone przez portal ,,OkCupid” wykazało, że kobiety średnio uznają aż 80% mężczyzn za poniżej średniej atrakcyjności. Do tego dochodzą powszechne doświadczenia mężczyzn, korzystających z portali randkowych, którzy skarżą się na bardzo dużą liczbę odrzuceń i ogólną trudność w zdobyciu zainteresowania. To z kolei prowadzi do frustracji, pogłębianej jeszcze przez współczesną kulturę, przepełnioną erotyką.
 
O kolejnym, skrajnym efekcie tego stanu rzeczy, możecie przeczytać w artykule: Kto to jest simp? - definicja i analiza
 
 

Incelizm – doktryna przegranych

 
W tym miejscu należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy incelami jako grupą społeczną, a internetową subkulturą, której światopogląd określam na potrzeby tekstu jako incelizm. Błędem jest utożsamianie jednego z drugim. Brak powodzenia w życiu osobistym nie jest tożsamy z wyznawaniem jakichkolwiek poglądów. 
Same poglądy są dość trudne do opisania, ponieważ incelizm nie stanowi sformalizowanej doktryny, lecz jest zbiorem przekonań, tworzonych oddolnie przez szeroką grupę osób. Siłą rzeczy ich opis jest więc oparty na obserwacjach stron internetowych, skupiających wyznawców tej doktryny. 
 
Dla lepszego zrozumienia zjawiska incelizmu, warto zapoznać się również ze zjawiskiem tzw. Redpillu oraz Manosfery, o których przeczytacie w tym artykule: Redpill i manosfera - analiza w duchu konserwatywnym
 
Podstawą incelizmu jest determinizm biologiczny – przekonanie, że relacjami damsko-męskimi wśród ludzi rządzą te same reguły, co doborem naturalnym wśród zwierząt. Szansę na przekazanie swoich genów ma mieć jedynie niewielka liczba mężczyzn o wysokiej jakości materiału genetycznego, co ma przejawiać się ich atrakcyjnością i wysokim statusem społecznym (jedno jest często utożsamiane z drugim). Sami incele mają być ofiarą tego mechanizmu – ich brak powodzenia w życiu ma być wynikiem braku genetycznej predyspozycji, a nie świadomie podjętych decyzji. Prowadzi to fatalizmu i poczucia braku sensu własnej egzystencji. Często (choć nie zawsze) zaistniała frustracja jest wyładowywana na kobietach, które mają być winne sytuacji inceli. Nietrudno natknąć się na przypadki wulgarności i przedmiotowego traktowania kobiet. U pewnej części środowiska prowadzi to nawet do postaw ekstremistycznych, jak skrajna mizoginia czy nawet pochwalanie przemocy wobec kobiet. W Stanach Zjednoczonych zdarzały się przypadki zamachów terrorystycznych, dokonywanych przez przedstawicieli tej subkultury, z których najsłynniejszym był Eliot Rogers. W Polsce ma ona charakter mniej radykalny i skupia głównie głownie młodych mężczyzn, głęboko rozczarowanych własnym życiem, którym ta doktryna oferuje proste wytłumaczenie własnych niepowodzeń. 
 

Próba oceny

 
Człowiek nie jest zwierzęciem, a ludzka natura nie składa się wyłącznie z popędów, jest zdolny do kierowania się rozumem i refleksji nad własnym postępowaniem. Należy też napiętnować wszystkie patologie tej subkultury, jak wulgarność i mizoginia, nie wspominając o pochwałach jawnej przemocy.
 
Jednak trudno nie zauważyć, że incelizm jest tylko efektem patologii współczesnego świata. Incel nie jest chorobą, incel jest jej objawem. Gdy oducza się ludzi kontroli własnych popędów, to nic dziwnego, że będą się oni zachowywać jak zwierzęta. Gdy w mediach na każdym kroku epatuje się seksem, gdy wmawia się ludziom, że jest on formą najwyższego spełnienia, to nic dziwnego, że jego brak będzie budził frustrację. 
Incele są żywym dowodem na to, że świat, w którym wszystko wolno, wcale nie jest rajem, a o wiele częściej zamienia się w piekło. Nie bez powodu już filozofia starożytna w postaci stoicyzmu, a chrześcijańskie średniewiecze w formie rycerskiego etosu doszły do wniosku, że drogą do szczęścia dla mężczyzny jest kierowanie się cnotami, a nie zaspokajanie doczesnych przyjemności.
 

Jordan Peterson - pseudointelektualny bohater społeczności inceli?

W ostatnich latach ze zjawiskiem incelizmu bardzo mocno kojarzony jest Jordan Peterson - kanadyjski psycholog i filozof. Głośnym echem po Internecie odbiły się słowa pani reżyser Olivii Wilde, która podczas promocji swojego filmu "Nie martw się kochanie" podzieliła się informacją, że środowisko inceli stanowiło dla niej inspiracje podczas tworzenia negatywnych postaci w swojej opowieści. Samego Petersona zaś nazwała bohaterem tej społeczności.
 
Incele to głównie biali mężczyźni, którzy myślą, że należy im się seks z kobietą. Wierzą, że zostali okradzeni przez społeczeństwo, że idea feminizmu jest sprzeczna z naturą i należy nas postawić do kąta. W wielu aspektach im się udaje. Jordan Peterson, jest kimś, kto usprawiedliwia pewne aspekty tego ruchu, bo to dawny profesor, pisarz w garniturze, więc czują, że to prawdziwa filozofia, którą należy traktować poważnie - Mówiła Wilde
 
 
Zapytany o tę wypowiedź Jordan Peterson ujął się jednak za środowiskiem, wskazując, że incele potrzebują nie tyle napiętnowania, co pomocy.
 
Wiesz, ludzie od dłuższego czasu mają ze mną problem, bo przemawiam do zniechęconych młodych mężczyzn. Trudno zrozumieć, jak zdemoralizowani są ludzie, a wielu młodych mężczyzn z pewnością zalicza się do tej kategorii. Pojawiają się te obelgi, incele - co one oznaczają? Ci mężczyźni nie wiedzą jak sprawić, żeby byli atrakcyjni dla kobiet, które są bardzo wybredne. I dobrze, bądźcie wybredne, oczekujcie wysokich standardów. Ale ci wszyscy wyalienowani mężczyźni są bardzo samotni, nie wiedzą, co robić, a wszyscy się nad nimi znęcają - Udzielił odpowiedzi Peterson.
 
Piotr Ratajczak

Źródła:

Wybrane dla Ciebie

HTML Button Generator