Być mężczyzną, czyli przygoda życia

Być mężczyzną, czyli przygoda życia

Jeżeli czytasz ten artykuł, to jest bardzo prawdopodobne, że stawiasz sobie pytanie, co to znaczy być mężczyzną...? Pytasz też być może o to, czego chce mężczyzna, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną? 

Na męskość warto spojrzeć jak na wyzwanie w pozytywnym tego słowa znaczeniu - jak na przestrzeń i jednocześnie szansę, by rozwijać się
i pokonywać kolejne bariery - przede wszystkim te, które dostrzegamy i napotykamy w sobie. To jednocześnie potencjał, który można rozwijać, ale który też może pozostać uśpiony...

Na męskość można także spoglądać jak na misję, w której mężczyzna ma szansę służyć swoją siłą i męstwem tym, którzy tego potrzebują. I w ten sposób każdego dnia - choćby w najmniejszym stopniu - sprawiać, że ten świat będzie stawał się lepszy i szczęśliwszy. 

Skoro męskość to szansa oraz misja, to znaczy, że zadaniem mężczyzny potrzeba jest je odkryć. Chcemy, aby nasz portal był pomocą w tym odkrywaniu i podążaniu ku pełniejszej męskości, bo jesteśmy przekonani, że dojrzała i odpowiedzialna męskość była i jest światu niezmiennie potrzebna.    

Czy mamy kryzys męskości we współczesnym świecie?

W ostatnich latach wiele mówi się o kryzysie męskości we współczesnym świecie. I zapewne jest coś na rzeczy, choć odpowiedź na to nie jest prosta i łatwa.Problem ten ma swój wymiar kulturowy, społeczny, i zarazem historyczny, gdyż wiąże się z przeobrażeniami, jakie miały miejsce w obrębie naszej cywilizacji w ciągu ostatnich kilku wieków.

Kryzys męskości próbuje się niekiedy podejmować z perspektywy wojny płci, która może na pierwszy rzut oka wydawać się atrakcyjna, ale na której w ostatecznym rozrachunku tracą wszyscy, czyli obie płcie - zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Dla tych, którzy patrzą na świat w takiej właśnie perspektywie konfliktu, słabsi i gorzej radzący sobie z życiem mężczyźni, to dowód udanych przemian społeczeństw, które w sposób pejoratywny określano mianem patriarchalnych. W rezultacie jednak - co potwierdza swoim raportem analizującym problemy dotykające młodych mężczyzn w Polsce Michał Gulczyński (https://klubjagiellonski.pl/publikacje/przemilczane-nierownosci-o-problemach-mezczyzn-w-polsce/) - tłumienie i osłabianie męskości działa na niekorzyść nie tylko mężczyzn, ale całego społeczeństwa, a więc także kobiet... Innymi słowy, gdy mężczyzna nie radzi sobie sam ze sobą, to trudno spodziewać się, że będzie w stanie zadbać o innych, o swoich bliskich i zarazem zbudować szczęśliwą relację z kobietą.  

Jak mężczyzna powinien dbać o kobietę?

Przy tak postawionym pytaniu najczęściej pojawia się zestaw zasad dobrego zachowania, czyli savoir-vivre'u. Jest on oczywiście ważny,
bo ukazuje w sposób zewnętrzny, konkretny, co nosimy w sobie i jak myślimy nie tylko o kobietach, ale w ogóle o innych ludziach. Dlatego na naszym portalu także poruszamy tę tematykę w różnych odsłonach.

W tym miejscu chcemy jednak zwrócić uwagę na to, co można by określić jako praźródło wielu norm i obyczajów, które kojarzymy właśnie z savoir-vivrem. Otóż troska i szacunek, jaki mężczyzna powinien okazywać kobiecie ma związek z tym, że choć oboje są skonstruowani w bardzo konkretny, to zarazem zasadniczo odmienny sposób. Gdyby ograniczyć się tu tylko do wymiaru biologii, to wyraźnie widać, że sposób, w jaki przedstawiciele naszego gatunku, a więc i każdy z nas, przyszedł na świat ukazuje komplementarność płci, a w odniesieniu do mężczyzny wskazuje mu bardzo konkretne zadania.

Chodzi tu mianowicie o nieproporcjonalnie większe obciążenie fizyczne kobiety faktem noszenia dziecka w swym łonie, rodzenia go i opieki nad nim w pierwszych miesiącach życia.

O ile są na świecie gatunki, w których przypadku młode osobniki bardzo szybko stają na nogi i osiągają samodzielność, i analogicznie matki - szybko wracają do sił i normalnego trybu życia, to w przypadku człowieka sytuacja ta przebiega zasadniczo inaczej. Dlatego też, ten ludzki sposób, w jaki przychodzimy na świat, bardzo wyraźnie domaga się od mężczyzny bycia blisko, bycia zaangażowanym i bycia gotowym bronić swych bliskich - bycia ochroniarzem i opiekunem jednocześnie!     

Jak być prawdziwym mężczyzną?

Wydaje się, że właśnie w tej postawie łączącej siłę i czułość, wrażliwość i odporność, miłość i odpowiedzialność zawiera się tajemnica bycia mężczyzną. Jak odkrywać tę tajemnicę i przygodę życia zarazem? Warto uczyć się od tych, którzy tą drogą  już kroczą, i mogą dzielić się swym doświadczeniem.

Jednocześnie warto wspierać się nawzajem w gronie rówieśników, kolegów, przyjaciół i towarzyszyć sobie w tej najważniejszej wędrówce dla każdego mężczyzny. Takim towarzyszem chcemy być także my!    

prof. Michał Michalski

HTML Button Generator