Red pill i manosfera - analiza zjawiska

Red pill i manosfera - analiza zjawiska

Red pill i manosfera - analiza zjawiska

Ciekawą cechą przestrzeni internetowej jest zdolność do spontanicznego wytwarzania różnego rodzaju doktryn. Wokół części z nich wyrasta następnie swoista społeczność. Jedną z nich jest tzw. red pill. Trend ten zdobył sporą popularność wśród młodych mężczyzn o przekonaniach prawicowych i uchodzi za konserwatywną  odpowiedź na lewicowy feminizm. Czy na pewno taki obraz pokrywa się z rzeczywistością?  W poniższym tekście postaram się wyjaśnić jego istotę i dokonać jego porównania z doktryną konserwatywną. 

 

Red pill - pochodzenie nazwy

Jak podaje słownik English Dictionary, termin red pill odnosi się do ,,wierzeń, wyborów lub informacji, które pozwalają zobaczyć świat takim, jaki on rzeczywiście jest, nawet jeśli może to czynić mniej szczęśliwym1". Termin ten odnosi się oczywiście do filmu ,,Matrix" w którym bohaterowi proponowany jest wybór między pomiędzy czerwoną pigułką (ang. red pill — przyp. aut.), która pozwala skonfrontować się z prawdziwym światem, a niebieską pigułką podtrzymującą w wyidealizowanym świecie iluzji - tytułowym Matrixie. Zwolennicy red pillu postrzegają  dominujące w mainstreamie poglądy jako formę Matrixa, z którego oni sami pomagają się wyzwolić.

 

Analiza poglądów 

Można wyróżnić dwa podstawowe, powiązane ze sobą fundamenty red pillu. 

Pierwszym z nich jest krytyka przemian obyczajowych związanych z feminizmem i rewolucją seksualną.

Więcej na temat ewolucji pojęcia męskości przeczytacie w moim artykule Incel a incelizm - ludzie czy ideologia?

Drugim są odwołania do psychologii ewolucyjnej, czyli dziedziny nauki usiłującej wyjaśniać postępowanie ludzi za pomocą odwołań do teorii ewolucji. Nie będę w tym miejscu zajmował się weryfikacją poprawności naukowej tych twierdzeń, przytoczę je jedynie tak jak przedstawiają je zwolennicy omawianej doktryny, wraz z charakterystyczną dla tego środowiska terminologią. Warto jednak zaznaczyć, że stosunek części środowiska naukowego do tez stawianych przez redpillowców jest mocno krytyczny. 

Kluczowym pojęciem jest tu strategia reprodukcyjna. Zwolennicy "czerwonej pigułki" stosują to, wyciągnięte z biologii pojęcie w stosunku do ludzi. Ich zdaniem mężczyźni i kobiety przejawiają zgoła inną strategię reprodukcyjną, wynikającą z posiadania odmiennych gamet. Kobiety ma cechować hipergamia, czyli poszukiwanie partnera o jak najwyższym statusie. Mężczyźni mają z kolei mieć wrodzoną skłonność do promiskuityzmu. Jak stwierdził jeden z autorytetów środowiska redpillowego, Roman Warszawski w rozmowie z Moniką Jaruzelską:

"Mamy w naszym gatunku dwa instynkty seksualne. Oba te instynkty obu płci sobie odpowiadają. Kobiety są hipergamiczne, czyli poszukują partnera, który jest w poprzek i w wzwyż hierarchii dominacji w stosunku do niej.3 "

 [...]

I w innym miejscu rozmowy:

"...z punktu widzenia mężczyzn najlepszym rozwiązaniem byłoby mieć jak najwięcej partnerek4 " 

Małżeństwo monogamiczne uznaje Warszawski za kompromis pomiędzy obiema strategiami reprodukcyjnymi. 

Zdaniem redpillowców instynkt rozrodczy kobiet, szukających partnerów, z jednej strony o jak najwyższej pozycji społecznej, a z drugiej o jak najwyższym poziomie atrakcyjności fizycznej tworzy naturalną hierarchię wśród mężczyzn. Na górze tej hierarchii znajduję się, ich zdaniem, tzw. alfa, czyli wysoce atrakcyjny mężczyzna o wysokiej pozycji społecznej, który ma pochłaniać większość zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Na dole ma być tzw. beta, czyli nieatrakcyjny mężczyzna o niskiej pozycji społecznej. 

Znaczna część uwagi w tzw. manosferze poświęca się temu w jaki sposób awansować w tej hierarchii. Ideałem jest dla zwolenników "czerwonej pigułki" mężczyzna sukcesu: pewny siebie, dominujący i skupiony na budowaniu własnej atrakcyjności. Jest to wizja budząca skojarzenia z nietzscheańską koncepcją nadczłowieka. 

Red pill  a konserwatyzm 

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie jest złożona. 

Aspektem, który upodabnia red pill do poglądów konserwatywnych jest, wspomniany już, krytyczny stosunek do dwudziestowiecznych przemian obyczajowych. 

Rzecz ma się zgoła inaczej, jeśli chodzi o cechujący to środowisko, głęboko zakorzeniony biologizm, będący pochodną fascynacji psychologią ewolucyjną. Jest on nijak niemożliwy do pogodzenia z tradycją chrześcijańską, która, nie lekceważąc całkowicie aspektu cielesnego człowieka, kładła nacisk na jego rozwój na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej. Człowiek, mówi chrześcijaństwo, jest istotą zdolną do rozumnej refleksji nad własnym postępowaniem. Podobną opinię przejawiali zresztą także przedchrześcijańscy stoicy.

Więcej o myśli stoickiej przeczytacie w artykule: Stoicyzm - filozofia dla mężczyzn

W tradycji europejskiej człowiek nie jest sumą swoich popędów. 

Tak więc z pewnością "czerwona pigułka" nie należy do tradycji konserwatyzmu chrześcijańskiego. Nie da się go pogodzić z głównym nurtem tradycji europejskiej, do której odwołuję się także główny nurt europejskiego konserwatyzmu. Istnieją jednak nurty, takie jak tradycjonalizm integralny Juliusa Evoli, odwołujące się do rzeczywistości przedchrześcijańskiej, i z tymi, moim zdaniem, redpillowcy znaleźliby wspólny język, zwłaszcza elementem wspólnym jest tu kult męskości. 

Podsumowując: zwolennicy red pillu prawdopodobnie nie mieli by problemu porozumieć się na gruncie ideowym Friedrichem Nietzschem lub Juliusem Evolą, ale czy z Josephem de Maistre'em?

Wątpię.

 

Piotr Ratajczak 


1. por. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/red-pill tłum. Piotr Ratajczak 

2. idem

3. https://www.youtube.com/watch?v=zqtH4uwCCM8&t=2654s

4. idem

Źródła:

 https://www.youtube.com/watch?v=zqtH4uwCCM8

 https://www.youtube.com/watch?v=_szClbogIHg

https://www.youtube.com/watch?v=9HW321c4k7w&t=18s

 https://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_artist

https://klubjagiellonski.pl/2023/07/02/kobiecy-narcyzm-hipergamia-psychologia-ewolucyjna-co-red-pill-mowi-o-kobietach/

Wybrane dla Ciebie

HTML Button Generator