Charakterystyka energetyczne budynku - co musisz wiedzieć, jeśli chcesz wybudować dom?

Charakterystyka energetyczne budynku - co musisz wiedzieć, jeśli chcesz wybudować dom?

Jak zbudować własny dom?

U wielu mężczyzn na pewnym etapie życia pojawia się pragnienie posiadania własnego domu. Własna nieruchomość stanowi symbol niezależności i bezpieczną przystań dla rodziny. W związku z tym część osób rozważa decyzję o budowie własnego domu. Dla nich cenna może okazać się wiedza o zmianach prawnych, wynikających z przyjętej w tym roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 

Co zawiera unijna dyrektywa?

Zgodnie z punktem 7 przyjętej dyrektywy w nowobudowanych budynkach ma być zabronione stosowanie systemów grzewczych na paliwa kopalne, a więc np. kotły zasilane węglem czy gazem ziemnym. Jest to o tyle istotne, że dotychczas znaczna część budynków w Polsce była ogrzewana przy pomocy takich właśnie instalacji. Teraz będzie to musiało ulec zmianie. Dodatkowo zgodnie z tym samym artykułem już od 1stycznia 2028 roku wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać kryteria, umożliwiające uznanie ich za tzw. budynki bezemisyjne.  
 

Budynek bezemisyjny

Jest to budynek, którego istnienie powoduje niewielką lub zerową emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Załącznik III dyrektywy zawiera szczegółowe wytyczne w tej sprawie:   
  • Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej nie może przekraczać ustalonej wartości, zależnej od strefy klimatycznej.    
  • Pojęcie energii pierwotnej obejmuje nie tylko tę energię, którą faktycznie zużyliśmy do ogrzania czy oświetlenia budynku, ale też energię potrzebną do jej pozyskania. Tak więc, np. w przypadku spalania węgla brana pod uwagę nie tylko energia pozyskana ze spalenia węgla, ale też ta, która była potrzebna do jego wydobycia, dostarczenia itp.    
  • Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej musi pochodzić z energii odnawialnej, generowanej lub magazynowanej na miejscu lub z innych źródeł, wskazanych w załączniku    • Budynek taki nie może emitować dwutlenku węgla z paliw kopalnych  
 

Pompy ciepła

Zyskującą na popularności alternatywą dla źródeł ciepła, opartych na paliwach kopalnych, są tak zwane pompy ciepła.Pompa ciepła to urządzenie, służące do pobierania ciepła z otoczenia danego budynku. By zrozumieć jej działanie, należy zdać sobie sprawę z tego, czym jest ciepło w rozumieniu fizycznym. Jest to mianowicie forma energii, związana z ruchem cząsteczek w danej materii. Pompa ciepła pobiera tę energię z otoczenia i wykorzystuje ją do ogrzewania danego budynku. Aby wymusić przepływ ciepła konieczne jest zużycie pewnej ilości energii, dostarczanej na ogół w formie elektrycznej, jednak jest ona mniejsza od pozyskanego w ten sposób ciepła tak, że proces ten jest opłacalny.  

Pompa ciepła – parametry

Dwoma najważniejszymi parametrami pompy ciepła są:   
• Moc grzewcza – parametr, określający jaką ilość energii pompa jest w stanie przekazać w jednostce czasu   
• COP – współczynnik efektywności energetycznej – stosunek pozyskanego ciepła do energii zainwestowanej w jego pozyskanie. Wynosi on na ogół powyżej 4. 
 
Ważne jest odpowiednie dobranie parametrów pompy do posiadanego budynku, tak by umożliwić jego ogrzanie przez cały rok. Instalacja pompy ciepła początkowo wiąże się ze sporymi kosztami, jednak pozwala uniezależnić się od cen paliw takich jak gaz i węgiel, które są związane z sytuacją polityczną. Co istotne, jest to także rozwiązanie zgodne z wyżej przytoczoną dyrektywą unijną.  
 

Certyfikat energetyczny budynku

Kolejną, obok odpowiednich źródeł ogrzewania, ważną kwestią, o której należy pamiętać w przypadku nowych budynków, jest tzw. certyfikat energetyczny, zwany inaczej świadectwem lub paszportem energetycznym.  
 

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne jest to dokument, określający poziom zużycia energii w danym budynku i zawierający szereg danych i wskaźników dla danego budynku, dotyczących miedzy innymi systemu grzewczego i oświetlenia. Począwszy od 28 kwietnia br., w związku z nowelizacją przepisów, posiadanie świadectwa energetycznego będzie obowiązkowe w przypadku: 
 
  • inwestorów indywidualnych, podejmujących budowę domu   
  • budynków wybudowanych przed 2009 r., jeśli przejdą one modernizację 

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw energetycznych

Do wydania świadectwa energetycznego uprawnione są osoby, posiadające uprawnienia budowlane, a także absolwenci studiów wyższych niektórych kierunków. 

Podsumowanie:

W związku z obecną sytuacją prawną i gospodarczo-polityczną, zanim przystąpimy do inwestycji budowlanych należy rozważyć szereg aspektów, związanych z zaopatrzeniem planowanego lokum w energię oraz z dostosowaniem się do obecnie obowiązujących przepisów. 
 
Piotr Ratajczak

Wybrane dla Ciebie

HTML Button Generator