black pill

Black pill - trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość czy intelektualna trucizna, która pokazuje jak przegrać życie?

W 2020 roku nakładem wydawnictwa Amber w księgarniach ukazał się kryminał autorstwa Pascala Engmana pt. "Black Pill". Jak czytamy w opisie szwedzkiego bestsellera: "Rośnie liczba mężczyzn nienawidzących kobiet. Nazywają siebie incelami i zamieszkują najmroczniejsze zakamarki Internetu. Łączy ich chęć zemsty na ignorujących ich kobietach... [...] Dziennikarz Pascal Engman [..] poraża alarmującym thrillerem społecznym, który stał się natychmiastowym bestsellerem w Szwecji. "Black Pill" to powieść o ruchu inceli, mężczyzn żyjących w mimowolnym celibacie, którzy swój gniew i frustracje wyładowują na kobietach.1"

Mamy tu więc do czynienia z próbą zbicia kapitału na lękach społecznych, związanych z niepopularną w mediach grupą społeczną. Czy jednak w tym co autor twierdzi nie ma, przynajmniej częściowo racji? Czym jest tytułowa doktryna Black Pill? Czy jest ona faktycznie groźna?

 

Black pill - pochodzenie słowa 

Według angielskiej Wikipedii termin black pill (ang. "czarna pigułka") odnosi się do "wierzeń wewnątrz społeczności inceli, obejmujących m.in. biologiczny determinizm, fatalizm i defetyzm w stosunku do osób nieatrakcyjnych2". 

 

Czym jest black pill? - opis zjawiska

Aby zrozumieć opisywaną doktrynę, konieczne jest odwołanie się do wewnętrznej dynamiki społeczności tzw. inceli. Temat był już omówiony w jednym z poprzednich artykułów, w związku z tym przytoczę tu jedynie najistotniejsze fakty: 

Incel jest to osoba, najczęściej mężczyzna w młodym wieku, zmagający się z problemami w życiu osobistym i nie umiejący nawiązać relacji romantycznej z osobą przeciwnej płci. Niejednokrotnie wiąże się to ze zjawiskiem tzw. friendzone. Ze względu na liczne występowanie takich osób w społeczeństwach zachodnich i ich liczną reprezentacje w przestrzeni wirtualnej, część z nich stworzyła własne internetowe subkultury wraz z własną, specyficzną doktryną, tzw. incelizmem.

Doktryna ta skupia się na próbach wyjaśnienia z czego wynikają niepowodzenia inceli w ich życiu prywatnym i niemożności znalezienia partnera. Istotą incelizmu jest przekonanie, iż odpowiedzialność za stan w jakim znajdują się incele ponoszą kobiety poprzez swoje preferencje względem mężczyzn, zbyt wysokie standardy, jak też przez podporządkowanie im "reguł gry" we współczesnym społeczeństwie. 

Black pill jest skrajną formą3 incelizmu, zakładającą iż powodzenie w kontaktach z kobietami jest zdeterminowane wyłącznie cechami wrodzonymi, uwarunkowanymi przez geny. 

 

Black pill a red pill

Doktryna black pillu przejawia oczywiste zewnętrzne podobieństwa do innego poglądu rozpowszechnionego w manosferze, jakim jest Red Pill. Obie te doktryny głoszą pewien rodzaj biologicznego determinizmu, który ma rzekomo definiować wybory kobiet w życiu osobistym, które mają pozostawać u nich poza sferą racjonalnej refleksji, służąc jedynie przekazaniu dalej swoich genów. Istnieją jednak także istotne różnice między tymi doktrynami, a zwolennicy obu szkół potrafią nieraz toczyć ze sobą zajadłe spory. 

Zwolennicy "czerwonej pigułki" akcentują, iż ze względu na rzekomą hipergamię kobiet, ważnym czynnikiem jest pozycja społeczna mężczyzny - kryterium, w pewnym stopniu zależne od woli i motywacji konkretnej jednostki. Dopuszczają oni też możliwość pracy nad własnym wyglądem poprzez np. uczęszczanie na siłownię czy zabiegi kosmetyczne. Determinizm biologiczny nie jest tu więc pełny. 

"Czarna pigułka" zakłada z kolei pełen determinizm. Możliwość przyciągnięcia uwagi kobiet mają mieć tylko i wyłącznie ci mężczyźni, którzy odziedziczyli dobre geny. Przejawem tego ma być wyjątkowo atrakcyjny wygląd fizyczny.  Osoby, które takowego wyglądu nie mają, są według wyznawców tego poglądu skazani na życie w wiecznym, mimowolnym celibacie. Nie ma tu  zatem miejsca na wolną wolę. Społeczeństwo według tego poglądu dzieli się więc na  "wygrywów" i tych, którzy przegrali. Przy czym przynależność do jednej z tych grup jest zależna od tzw. "loterii genetycznej".

W Internecie nie trudno znaleźć memy, promujące przekonanie, że szczęście w życiu uzależnione jest od cech fizjonomicznych, takich, jak: wzrost, kształt szczęki czy wygląd brwi.

Wokół tego stereotypu - zwłaszcza wspomnianego kształtu szczęki - wytworzyła się memiczna postać "Chada", któremu poświęciliśmy aż dwa artykuły:

Mądre memy o życiu – Chad "Yes": Odpowiedź na duchową pustynię współczesności

Mądre memy o życiu: virgin vs chad

 

Czy black pill ma rację? 

Według własnej perspektywy zwolennicy black pillu są ludźmi bezkompromisowo głoszącymi brutalną prawdę o realnym świecie, wbrew społecznym konwenansom, robiąc to nawet za cenę permanentnego ranienia przy tym własnych uczuć. Czy jednak ich poglądy mają odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy prezentują prawdziwy obraz świata? 

Cóż, jeśli atrakcyjność fizyczna istotnie byłaby jedynym kryterium wyboru osoby, z którą wchodzimy w związek, to wówczas wraz z rozwojem Internetu, (dającego możliwość poznania osoby pochodzącej z zupełnie innego środowiska),  tracić na znaczeniu powinny czynniki takie, jak: wykształcenie, stan zamożności czy poglądy polityczne. Badania jednak temu przeczą4..

Z kolei według badania ankietowego z 2018 roku5 w grupie czynników deklarowanych przez kobiety jako "bardzo ważne" w kontekście stałego związku, respondenci wskazywali na pierwszym miejscu na "życzliwość", na drugim na "oddanie", a na trzecim na "inteligencję". Atrakcyjność fizyczna nie znalazła się zatem w grupie najistotniejszych czynników istotnych dla budowania długotrwałego związku. 

Gwoli uczciwości należy dodać, że w innych badaniach atrakcyjność fizyczna jest wymieniana jako jeden z czynników branych pod uwagę przez kobiety. Występuje ona jednak zawsze obok inteligencji, poczucia humoru, uczciwości, pozycji społecznej czy statusu majątkowego. Jak widzimy prawda jest dużo bardziej zróżnicowana. 

 

Wpływ "czarnej pigułki" na młodych mężczyzn

Jak łatwo zauważyć wizja świata promowana przez zwolenników black pillu jest skrajnie pesymistyczna i przesiąknięta swoistym nihilizmem. Sądzą oni, że życie człowieka jest zdeterminowane przez kryteria wrodzone i całkowicie od niego niezależne. Jednocześnie w tego typu środowiskach istnieje tendencja do skupiania się właśnie na tych aspektach życia, które są dla tworzących je osób źródłem traum i kompleksów, ułatwiając tym samym postrzeganie samego siebie jako ofiary. Wobec tego trudno nie dojść do wniosku, że tego typu przestrzenie internetowe mają destruktywny wpływ na swoich odbiorców. Utwierdzają ich bowiem w poczuciu beznadziei i braku sensu życia, co jeszcze bardziej pogłębia ich problemy, tworząc zaklęty krąg frustracji. 

 

Podsumowanie

W obliczu przetoczonych powyżej faktów odpowiedź na zadane w tytule pytanie wydaję się oczywista. Nawet jeśli kontakt z tą nihilistyczną doktryną może przynosić chwilową ulgę osobom ponoszącym porażki w relacjach romantycznych, to jednocześnie długofalowo wyrabia ona w człowieku fatalistyczny obraz świata, przy tym mocno zniekształcając rzeczywistość i odciągając ich od podejmowania konstruktywnych działań, które zmierzają do poprawy własnej sytuacji. 

 

 

Źródła

 1. https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4917747/black-pill?fbclid=IwAR38ENLp5qLj_7hNN88TpMh5OQN3Aunw0oorg6wg_Actt3toD1emLSbkiqA
 2. https://en.wiktionary.org/wiki/black_pill
 3. https://transhumanista.substack.com/p/tajemnice-manosfery-ep-5-patoinceligencja
 4. https://klubjagiellonski.pl/2023/07/02/kobiecy-narcyzm-hipergamia-psychologia-ewolucyjna-co-red-pill-mowi-o-kobietach/
 5. https://assets.ctfassets.net/juauvlea4rbf/1kmtOU2RRXrAB9Jz1JRmwe/20ee3375a5ba9f2d31fcbf9fb5a2e541/191105_Ideal_partner_survey.pdf
 6. https://norwegianscitechnews.com/2020/06/women-and-men-still-choose-partners-like-they-used-to/
 7. https://confidencetoachieve.com.au/what-women-want-in-a-man-according-to-science/
 8. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/02/12/in-experiments-researchers-figured-out-what-men-and-women-really-want-in-a-mate/
 9. https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140501132636.htm
Co to npc?

NPC - co to jest i co nam mówi o współczesnym społeczeństwie?

Poszczególne środowiska funkcjonujące w ramach przestrzeni internetowej często charakteryzują się używaniem charakterystycznego dla siebie żargonu. Słowem charakterystycznym dla slangu miłośników gier wideo jest termin NPC. Co on pierwotnie oznaczał? Jakie jest jego głębsze znaczenie? Co mówi nam o współczesnym społeczeństwie? 
 

NPC nominowany w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2023

W corocznym plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku termin "NPC" zajął wysoką pozycję, znajdując się w finałowej dwudziestce. Zaszczytu tego dostąpił zresztą po raz kolejny, ponieważ w edycji konkursu na 2022, także znalazł się wśród słów nominowanych. Ta z pozoru nieistotna informacja może świadczyć, że słowo to może mieć znaczenie w opisie istotnych zjawisk społecznych. 

 

"Non Playable Character" - definicja i pierwotne znaczenie słowa

Według definicji angielskiego słownika Cambridge Dictionary NPC to skrót od ang. wyrażenia non-playable character lub non-player character. Termin ten oznacza "postać w grze komputerowej, która nie jest kontrolowana przez gracza". Jest to proste przeciwieństwo tzw. player character czyli postaci sterowanej przez gracza Tak więc w pierwotnym sposobie użycia określenie to odnosiło się po prostu do postaci z gry fabularnej (np. w grach typu rpg, mmorpg, a-rpg etc.), która nie jest obsługiwana przez żadnego z graczy, lecz steruje nią mistrz gry lub program tzw. "bohater niezależny". W ten sposób definiuje termin chociażby Wikipedia, wolna encyklopedia 3. Słowo to z czasem jednak zyskało głębszą wymowę wchodząc tym samym do języka potocznego.

 

Co to jest NPC - Sens wtórny skrótu

Terminu NPC zaczęto używać na określenie osób niewyróżniających się, do tego zachowujących się mechanicznie, które przypominają postaci z gier4. W tym ujęciu są więc to po prostu zwykli ludzie, jakich tysiące bezwiednie mijamy w ciągu naszego życia. NPC może także oznaczać osoby biernie podchodzące do rzeczywistości. Osoby, które są wycofane i które unikają  podejmowania samodzielnych działań. W tym miejscu warto dodać, że bardzo podobne znaczenie do terminu NPC ma słowo "normik"5, zresztą także nominowane do Młodzieżowego Słowa roku 2023. Takie postawienie sprawy umożliwia dokonanie głębszej analizy zjawiska. Dotykamy tu bowiem problemu tożsamości.

 

Kontekst społeczny NPC 

Społeczeństwo w jakim współcześnie żyjemy drastycznie różni się od tego, w jakim wzrastali nasi przodkowie. W społeczeństwie tradycyjnym każdy posiadał silną tożsamość, a raczej cały szereg tożsamości, z którymi niejako przychodził na świat. Każdy człowiek był domyślnie przypisany do szeregu wspólnot takich, jak: rodzina, parafia, wieś itd. Ten stan rzeczy uległ zmianie wraz z postępującą rewolucją przemysłową i masowym przenoszeniem się ludności do miast. Mieszkanie w wielkim mieście wiążę się z o wiele większą anonimowością. Żyjąc wśród milionów nie sposób jest poznać z imienia wszystkich osób, z którymi stykamy się na co dzień. Zanikają też więzi społeczne. Proces ten w socjologii nazywany jest atomizacją.  Inni ludzie zaczynają przypominać postaci z gry, które nie mają dla nas żadnego znaczenia, a które stają się w naszym odczuciu jedynie elementem tła. Równolegle rozwijającym się procesem jest alienacja, czyli wyobcowanie jednostki ze społeczeństwa, z którym przestają ją łączyć jakiekolwiek więzi. Omawiane procesy uległy jeszcze dalszemu pogłębieniu za sprawą Internetu. Przestrzeń internetowa pogłębia poczucie anonimowości, jednocześnie odciągając ludzi od budowania normalnych relacji w świecie rzeczywistym. Nie trudno dziś zobaczyć w przestrzeni publicznej grupy nastolatków, którzy ze sobą nie rozmawiają, ponieważ każdy z nich wpatrzony jest w ekran własnego smartfona. Według badań nawet 50-70% nastolatków może doświadczać alienacji6 !

 

Termin z gry fabularnej jako komentarz do rzeczywistości

Alienacja może mieć poważne, negatywne skutki dla osób, które jej doświadczają. Osoby takie mogą między innymi doświadczać trudności z rozwiązywaniem problemów logicznych, z podejmowaniem decyzji czy myśleniem w sposób uporządkowany. Co ciekawe, takie osoby może także charakteryzować: "sztywność i obsesyjność zachowań", jak również "nie dość wnikliwy styl funkcjonowania poznawczego6''. Te cechy można łatwo powiązać ze stereotypem NPC. Przejawianie tych cech może utrudniać nawiązywanie kontaktów, co tworzy "zaklęty krąg". W sferze emocjonalnej ludzi wyalienowanych charakteryzuje m. in. skłonność do niskiej samooceny, do niezadowolenia z własnego życia, czy do odczuwania osamotnienia. 

 

Podsumowanie:

Jak widać ze stereotypem npc mogą się wiązać realne problemy i cierpienie danych osób. Ludzie, którzy z pozoru wydają się "dziwni" lub "nudni", mogą w rzeczywistości doświadczać trudności w dostosowaniu się do społeczeństwa, czując przy tym alienację. Okazując takiej osobie odrobinę wyrozumiałości i nieco dobrej woli można niekiedy pozytywnie wpłynąć na jej życie i sprawić, że z postaci biernej, szarej, zwykłej i niczym się niewyróżniającej zaczęła stawać się postacią niezależną, mającą kontrolę nad swoim życiem . 

 

Źródła:

 1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/npc // tłum. Piotr Ratajczak
 2. https://dziennikzachodni.pl/mlodziezowe-slowo-roku-2023-wybrano-20-wsrod-nich-bambik-delulu-sigma-czy-npc-wiecie-co-to-znaczy-sprawdzcie/ga/c1-18075891/zd/71897049
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohater_niezale%C5%BCny
 4. https://www.miejski.pl/slowo-NPC
 5. https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/normik;6477417.html
 6. https://sjp.pwn.pl/slowniki/alienacja.html
 7. https://apcz.umk.pl/PCh/article/download/
filmy dla mężczyzn

Filmy tylko dla mężczyzn. 10 tytułów z klasyki męskiego kina.

Kino to nie tylko rozrywka, ale także sposób na wyrażenie siebie, swoich emocji, poglądów i wartości. Niektóre filmy są uniwersalne i mogą się podobać każdemu, niezależnie od płci, wieku czy wyznania. Jednak są też takie, które szczególnie trafiają do męskiej części widowni, ponieważ poruszają tematy związane z męskością, męskimi marzeniami, problemami i wyzwaniami, których bohaterowie w szczególny sposób odzwierciedlają męskie archetypy. Oto 10 tytułów z klasyki męskiego kina, które powinien obejrzeć każdy mężczyzna.

 

Męskie kino - nie tylko Quentin Tarantino

Kiedy myślimy o filmach dla mężczyzn, często przychodzi nam na myśl Quentin Tarantino, reżyser znany z krwawych i brutalnych scen, czarnego humoru i nawiązań do popkultury. Nie ma wątpliwości, że Tarantino jest jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina i jego filmy są kultowe. Jednak męskie kino to nie tylko Tarantino. Istnieje wiele innych reżyserów i gatunków filmowych, które również zasługują na uwagę prawdziwych mężczyzn. Na naszej liście znajdziecie zarówno filmy akcji, jak i dramaty, komedie, westerny i biografie. Każdy z nich ma coś do powiedzenia o męskim świecie i męskiej duszy.

 

“Braveheart” (1995), Mel Gibson

“Braveheart” to film opowiadający o życiu i walce Williama Wallace’a, legendarnego szkockiego bohatera narodowego, który pod koniec XIII wieku stanął na czele powstania przeciwko angielskiej okupacji. Film jest pełen epickich bitew, pięknych krajobrazów i wzruszających scen. Przede wszystkim jest to jednak historia o miłości, honorze, wolności i poświęceniu. Mel Gibson, który zagrał główną rolę i wyreżyserował film, stworzył dzieło, które porusza i inspiruje. “Braveheart” to klasyk męskiego kina i jeden z najlepszych filmów historycznych wszech czasów.

Więcej na temat wzorców męskości w średniowieczu, możesz przeczytać w artykułach:

Cnoty rycerskie i etos rycerski - czy wciąż są aktualne?

oraz

Od wojownika do rycerza - mentalność ludzi wieków średnich

 

“Gladiator” (2000), Ridley Scott 

“Gladiator” to kolejny film historyczny, który zasługuje na miano męskiego. Tym razem akcja przenosi nas do starożytnego Rzymu, gdzie śledzimy losy Maximusa, generała cesarza Marka Aureliusza, który po śmierci władcy zostaje zdradzony i sprzedany jako niewolnik-gladiator. Na arenie Maximus staje się idolem tłumów i zdobywa szansę na zemstę na tyranicznym cesarzu Kommodusie. Film jest nie tylko widowiskowym pokazem walk i efektów specjalnych, ale też wzruszającą opowieścią o odwadze, lojalności, sprawiedliwości i nadziei. Russell Crowe, który zagrał Maximusa, otrzymał za tę rolę Oscara, a film sam w sobie zdobył pięć statuetek, w tym za najlepszy film i reżyserię.

Jest to też wyjątkowy przykład przełożenia filozofii stoickiej na język współczesnego kina.

 

“Gran Torino” (2008), Clint Eastwood

“Gran Torino” to film, który pokazuje, że Clint Eastwood, ikona męskiego kina, nie stracił nic ze swojej charyzmy i talentu. Eastwood nie tylko wyreżyserował film, ale także zagrał w nim główną rolę - Walta Kowalskiego, schorowanego alkoholika i weterana wojny koreańskiej, który mieszka w zaniedbanej dzielnicy Detroit. Walt nie lubi swoich sąsiadów, imigrantów z Laosu, i trzyma się od nich z dala. Jednak pewnego dnia ratuje życie jednemu z nich - Thao, który próbował ukraść jego ukochany samochód - Gran Torino. Od tego momentu Walt zaczyna nawiązywać kontakt z Thao i jego rodziną, a także staje się obrońcą dzielnicy przed lokalnymi gangami. Film jest zarówno komedią, jak i dramatem, a także poruszającą opowieścią o zmianie, pojednaniu i odkupieniu. Pokazuje też, że męskość przekracza granice kultur.

 

“Rambo” (1982), Ted Kotcheff

“Rambo” to film, który stał się symbolem męskiego kina. To jeden z najpopularniejszych filmów akcji lat 80. Sylvester Stallone zagrał w nim Johna Rambo, byłego komandosa z wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju jest prześladowany przez policję i dyskryminowany przez społeczeństwo. Rambo ucieka w góry i rozpoczyna walkę z siłami porządkowymi, używając swoich umiejętności i instynktu przetrwania. Film jest nie tylko ekscytującym widowiskiem, ale także komentarzem na temat traumy wojennej i trudnej adaptacji weteranów do cywilnego życia. “Rambo” to film, który każdy facet powinien znać i szanować.

 

“Człowiek z blizną” (1983), Brian de Palma

“Człowiek z blizną” to film, który pokazuje, że męskie kino nie musi być moralizatorskie ani politycznie poprawne. To film, który śmiało i bezkompromisowo przedstawia świat przestępczy, narkotykowy i hedonistyczny lat 80. w Miami. Al Pacino zagrał w nim Tony’ego Montanę, kubańskiego uchodźcę, który zaczyna od zera i szybko staje się jednym z najpotężniejszych i najbardziej bezwzględnych bossów narkotykowych. Film jest pełen przemocy, wulgaryzmów i erotyzmu, ale także fascynującej psychologii głównego bohatera, który pragnie zyskać prestiż, bogactwo i miłość, ale traci wszystko przez swoją pychę i paranoję. “Człowiek z blizną” to kultowy film Briana De Palmy, który zainspirował wielu innych twórców i artystów.

 

“Chłopcy z ferajny” (1990), Martin Scorsese

“Chłopcy z ferajny” to kolejny film o mafii, ale tym razem z perspektywy Henry’ego Hilla, który od dziecka marzył o byciu gangsterem i dołączył do włoskiej rodziny przestępczej. Film opowiada o jego życiu, karierze i upadku, a także o jego przyjaciołach i wspólnikach - Jimmy’m Conwayu i Tommy’m DeVito, granych przez Roberta De Niro i Joe Pesci. Film jest nie tylko wiernym i realistycznym portretem świata przestępczego, ale także błyskotliwą i zabawną opowieścią o męskiej przyjaźni, lojalności, zdradzie i ambicji. Martin Scorsese, mistrz męskiego kina, stworzył film, który jest uważany za jeden z najlepszych w historii kina.

 

“Rocky” (1976), John G. Avildsen 

Seria “Rocky” to filmowa saga o życiu i karierze Rocky’ego Balboa, boksera z ubogiej dzielnicy Filadelfii, który dostaje szansę na walkę o mistrzostwo świata z Apollo Creedem. Film jest nie tylko dramatem sportowym, ale także piękną opowieścią o miłości, marzeniach, determinacji i pokonywaniu przeciwności. Sylvester Stallone, który zagrał Rocky’ego i napisał scenariusz do pierwszego filmu, stworzył postać, która stała się ikoną męskiego kina i jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów filmowych. Rocky to bokser, który nie poddaje się i walczy o swoje marzenia, miłość i szacunek. W kolejnych częściach serii Rocky zmierzy się z różnymi przeciwnikami, takimi, jak: Apollo Creed, Clubber Lang, Ivan Drago czy Tommy Gunn, a także z osobistymi problemami, w tym ze śmiercią żony, chorobą syna czy starością. Seria “Rocky” to nie tylko opowieść o boksie, ale także o życiu, wierze, nadziei i sile woli. To filmy, które każdy mężczyzna powinien obejrzeć i podziwiać.

 

“Szklana pułapka” (1988), John McTiernan

“Szklana pułapka” to film, który zmienił oblicze gatunku filmów akcji i zapoczątkował serię przygód Johna McClane’a, nowojorskiego policjanta, który znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. W pierwszej części McClane musi stawić czoła grupie terrorystów, którzy opanowali wieżowiec w Los Angeles, gdzie pracuje żona McClane’a. Film jest pełen napięcia, humoru i niezapomnianych scen, takich jak ucieczka McClane’a przez szyb wentylacyjny czy skok z dachu z zapaloną liną. Bruce Willis zagrał McClane’a z takim wdziękiem i charyzmą, że stał się jednym z najpopularniejszych bohaterów kina, a tytuł został jednym z najpopularniejszych filmów świątecznych.

 

“Stowarzyszenie umarłych poetów” (1989), Peter Weir

"Stowarzyszenie umarłych poetów" to film, który ukazuje, że męskie kino nie musi jedynie koncentrować się na walce, przemocy i zemście. To kino, które mówi o sile słowa, marzeń, pasji i wolności. Opowiada o ekscentrycznym nauczycielu języka angielskiego Johnie Keatingu, który trafia do konserwatywnej i sztywnej Akademii Weltona. Keating nie chce jednak dopasować się do bezdusznego systemu edukacji w placówce i postanawia wpoić uczniom miłość do poezji. To dzieło, które uczy, że warto być sobą i śmiało podążać za własnym sercem. Jeden z najbardziej kultowych filmów męskiego kina, reżyserowany przez Briana De Palmę, dostarcza nie tylko rozrywki, ale także głębokich refleksji na temat męskości, przyjaźni i wolności. Warto obejrzeć ten film, który wpisuje się w kanon najlepszych dzieł kina i jest jednym z klasyków amerykańskiego kina.

 

“Psy” (1992), Władysław Pasikowski

“Psy” to film, który stał się symbolem męskiego kina i jednym z najważniejszych filmów polskiej transformacji ustrojowej. Film opowiada o losach Franza Maurera, byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który po weryfikacji zostaje przeniesiony do policji kryminalnej. Tam musi zmierzyć się nie tylko z przestępczością, ale także ze swoją przeszłością i dawnymi kolegami, którzy przeszli na stronę mafii. Film jest pełen brutalności, cynizmu i czarnego humoru, ale także pokazuje dramat ludzi, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości kryzysowej sytuacji finansowej kraju. Władysław Pasikowski, reżyser i scenarzysta filmu, stworzył dzieło, które porusza i szokuje, a także nawiązuje do amerykańskiego kina gangsterskiego i sensacyjnego. Bogusław Linda, który zagrał Maurera, wykreował postać, która stała się ikoną polskiego kina i jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów filmowych. 

 

"Dobry, zły i brzydki" (1966), Sergio Leone

Dolarowa trylogia to zbiór trzech westernów, które wyreżyserował Sergio Leone, a w których zagrał Clint Eastwood. Są to: “Za garść dolarów”, “Za kilka dolarów więcej” i “Dobry, zły i brzydki”. Filmy te są uważane za arcydzieła gatunku i wprowadziły nowy styl i estetykę do kina. Eastwood zagrał rolę bezimiennego rewolwerowca, znanego jako “Człowiek bez imienia”, który podróżuje po Dzikim Zachodzie i bierze udział w różnych przygodach i pojedynkach. Filmy są pełne niesamowitych scen, muzyki, dialogów i postaci. Dolarowa trylogia to filmy, które każdy fan westernów i męskiego kina powinien znać i podziwiać.

 

Podsumowanie - najlepsze filmy tylko dla mężczyzn, które warto obejrzeć

Filmy, które przedstawiliśmy w naszym rankingu, to tylko niektóre z wielu tytułów, które można uznać za klasykę męskiego kina. Każdy z nich ma coś do zaoferowania widzowi, niezależnie od tego, czy szuka on emocji, humoru, dramatu, sensacji czy refleksji. Filmy te pokazują różne aspekty męskości, takie jak: odwaga, honor, lojalność, ambicja, pasja, wolność, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń i poświęcenie. Filmy te są nie tylko dobrą rozrywką, ale także źródłem inspiracji i motywacji. Obrazy te są filmami tylko dla mężczyzn, ale nie dlatego, że kobiety nie mogą ich oglądać, ale dlatego, że mężczyźni bezwzględnie powinni je obejrzeć. To filmy, które każdy facet powinien znać i cenić.

jak zawiązać krawat

Jak zawiązać krawat? Instrukcja krok po kroku na wiązanie krawata.

Jak zawiązać krawat szybko, łatwo i elegancko
- wiązanie krawata krok po kroku

Wiązanie krawata to przydatna umiejętność. Choć bardzo często przypomina się o niej dopiero 15 min przed wyjściem z domu na ślub. No i wtedy trzeba to zrobić szybko, sprawnie i ładnie, dlatego pierwsza część artykułu jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy za chwile będą wychodzili z domu w pięknych garniturach. Druga część jest dla tych, którzy mają trochę więcej czasu. 

Spis treści:

Część pierwsza: "zaraz wychodzę, więc chcę zawiązać szybkiego i eleganckiego windsora.[przekierowanie do windsora]
Część druga: "mam więcej czasu i chętnie przeczytam do końca"
 1. Jaki węzeł wybrać?
 2. Jak zawiązać węzeł windsorski? Szczegółowy przewodnik
 3. Pół-windsor wiązanie krawata
 4. Four-in-hand wiązanie krawata instrukcja krok po kroku.  
 5. Jak dobrać krawat?
 6. Dlaczego mężczyzna powinien umieć zawiązać krawat?
 7.  Pielęgnacja i konserwacja, czyli jak utrzymać krawaty w idealnym stanie
 8. Podsumowanie

Jaki węzeł wybrać?

Four-in-Hand

Węzeł four-in-hand jest prosty do zawiązania. To najbardziej uniwersalny węzeł, który w rzeczywistości jest kwintesencją klasycznej elegancji. Jego asymetryczny, smukły kształt nadaje się idealnie do większości stylów i okazji, sprawiając, że jest to węzeł wszechstronny i niezawodny. Dzięki swojej prostej strukturze, jest łatwy w zawiązaniu, co czyni go doskonałym wyborem dla mężczyzn, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z krawatami, jak też dla tych, którzy cenią sobie szybkość i wygodę.

Szczególnie dobrze four-in-hand prezentuje się z koszulami o węższym kołnierzyku, takimi jak button-down czy kołnierze o kroju slim. Jego subtelność i elegancja sprawiają, że jest idealny na mniej formalne okazje, takie jak codzienne wyjścia do pracy, spotkania biznesowe, a nawet na nieformalne spotkania towarzyskie. Jest to węzeł, który nie dominuje nad resztą stroju lecz stanowi dyskretny i stylowy akcent.

Kolejną zaletą four-in-hand jest to, że nie przytłacza mniejszych sylwetek. W przeciwieństwie do większych, bardziej rozbudowanych węzłów, takich jak windsor, four-in-hand jest subtelniejszy i bardziej proporcjonalny dla osób o mniejszej budowie ciała lub preferujących bardziej dopasowane ubrania. Dzięki temu węzłowi, mężczyzna może wyglądać elegancko i stylowo, zachowując jednocześnie naturalność i wygodę.

Windsor

Windsor znany również, jako pełny windsor, jest uosobieniem formalnej elegancji w świecie krawatów. Swoim kształtem przypomina trójkąt równoboczny. Jego symetryczny i szeroki kształt sprawia, że węzeł ten jest idealnym wyborem na okazje wymagające szczególnej elegancji i formalności. Najlepiej prezentuje się on z koszulami o szerokim rozstawie kołnierzyka, takimi jak na przykład klasyczne koszule z kołnierzem włoskim. Ta kombinacja zapewnia harmonijny i wyważony wygląd, gdzie kołnierz i krawat wzajemnie się uzupełniają.

Windsor jest doskonałym wyborem na formalne wydarzenia, takie jak: wesela, oficjalne bankiety, a także ważne spotkania biznesowe czy galowe wydarzenia. Jego elegancki i wyrafinowany charakter sprawia, że jest to węzeł preferowany przez mężczyzn, którzy chcą zrobić wrażenie powagi, profesjonalizmu i elegancji. Jest to węzeł, który komunikuje, że ten kto przykłada dużą wagę do swojego wyglądu i ceni tradycyjną elegancję.

Rzeczywiście, Windsor może być nieco bardziej skomplikowany w zawiązaniu w porównaniu do innych węzłów, takich jak four-in-hand czy pół-windsor. Wymaga większej precyzji i uwagi przy formowaniu węzła, aby osiągnąć idealną symetrię i proporcje. Jednakże, z odrobiną praktyki, zawiązanie tego węzła staje się łatwiejsze, a efekt końcowy jest zdecydowanie tego wart. Elegancki, wyrazisty kształt windsora sprawia, że jest on wizytówką każdego mężczyzny świadomego swojego wizerunku.

Pół-windsor

Węzeł pół-windsorski, dzięki swojej umiarkowanej wielkości, jest doskonałym wyborem na spotkania biznesowe, lunch w pracy, a także na mniej formalne wydarzenia, takie, jak kolacje w restauracji czy spotkania towarzyskie. Jego uniwersalne wiązanie sprawia, że węzeł ten jest często wybierany przez mężczyzn, którzy chcą wyglądać schludnie i profesjonalnie, ale jednocześnie unikają zbytniej formalności.

Ten węzeł krawata jest idealny dla tych, którzy poszukują złotego środka między prostotą a elegancją. Jest bardziej wyrafinowany niż four-in-hand, ale nie tak formalny i masywny jak windsor. Dzięki temu pół-windsor jest doskonałym wyborem dla mężczyzn, którzy chcą zrobić wrażenie, nie przytłaczając przy tym swojego stroju zbytnią formalnością.

Dodatkową zaletą pół-windsora jest jego stosunkowa łatwość w zawiązywaniu, zwłaszcza dla osób, które już mają doświadczenie z innymi węzłami. Pozwala to na szybkie i efektowne ułożenie krawata, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy czas ma znaczenie. Poniżej przedstawiam sposoby wiązania krawata. 

Instrukcja krok po kroku

Jak zawiązać węzeł windsorski? Szczegółowy przewodnik węzła windsor.

 

Instrukcja wiązania krawata windsor :

 

 1. Przygotowanie: Załóż krawat na szyję tak, aby szerszy koniec był znacznie dłuższy niż wąski koniec krawata.

 2. Pierwszy krok: Skrzyżuj szerszy koniec krawata nad wąskim.

 3. Wiązanie: Przełóż szerszy koniec krawata pod wąskim końcem, a następnie przełóż szeroki koniec krawata przez pętlę kołnierzyka.

 4. Formowanie węzła: Przełóż szeroki koniec krawata ponownie na wąski, tworząc przód węzła.

 5. Zaciskanie: Przewieś szerszy koniec przez pętlę kołnierzyka jeszcze raz, a następnie przełóż go przez utworzony węzeł.

 6. Dopasowanie i zakończenie: Zaciśnij część krawata i dopasuj węzeł do kołnierzyka, aby był symetryczny i elegancki. Pamiętaj, że węzeł windsor przypomina trójkąt równoboczny i powinien być zaciśnięty tuż pod brodą.

 
 

 wiązanie krawata krok po kroku2wiązanie krawata krok po kroku3wiązanie krawata krok po kroku5

wiązanie krawata krok po kroku4wiązanie krawata krok po kroku6wiązanie krawata krok po kroku7

wiązanie krawata krok po kroku8wiązanie krawata krok po kroku10wiązanie krawata krok po kroku11

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Pół-windsor: wiązanie krawata krok po kroku

 

 Instrukcja wiązania:

 1. Przygotowanie: Przewieś krawat przez szyję tak, aby szerszy koniec był dłuższy niż wąski.

 2. Pierwszy krok: Skrzyżuj szerszy koniec krawata nad wąskim, tworząc krzyż blisko kołnierzyka.

 3. Wiązanie: Przewieś szerszy koniec krawata pod wąskim i przeciągnij go do góry.

 4. Formowanie węzła: Przewieś szerszy koniec ponownie na wąski, tworząc półkole wokół wąskiego końca.

 5. Drugi krok: Przeciągnij szerszy koniec ponownie przez pętlę na szyi i przewieś go przez utworzony węzeł.

 6. Dopasowanie i regulacja: Delikatnie zaciśnij krawat, dopasowując węzeł do kołnierzyka koszuli i upewniając się, że jest on symetryczny.

 7. Ostateczne korekty: Dopasuj długość krawata tak, aby szerszy koniec kończył się tuż na wysokości paska od spodni.

 
 

Teraz już wiesz, jak zawiązać krawat, przynajmniej w klasycznej wersji. Jednym słowem jesteś gotowy na ślub czy imieniny cioci. Co więcej, zgaduję, że będziesz musiał jakoś tam dojechać. Może tramwajem? A skoro już o tym mowa, to zapraszam do przeczytania artykułu:

Zasady savoir vivre w komunikacji miejskiej

Four-in-hand inaczej węzeł prosty. Wiązanie krawata instrukcja krok po kroku  

Ten prosty, wydłużony węzeł jest idealny na nieformalne i półformalne ustawienia. Jego łatwość wiązania sprawia, że jest ulubionym do stosowania go na co dzień.

 

Instrukcja węzeł four-in-hand:

 

 1. Przygotowanie: Najpierw umieść krawat na szyi. Szerszy koniec krawata powinien być dłuższy niż wąski koniec.

 2. Pierwszy krok: Przewieś szerszy koniec krawata nad wąskim końcem, tworząc krzyż.

 3. Wiązanie: Następnie przełóż szerszy koniec krawata pod wąskim końcem i przyciągnij go do góry.

 4. Formowanie węzła: Teraz przełóż szerszy koniec krawata z przodu, owijając go wokół wąskiego końca.

 5. Dopasowanie: Przeciągnij szerszy koniec przez pętlę na szyi i przełóż go przez utworzony węzeł.

 6. Zaciskanie i regulacja: Zaciśnij krawat, dopasowując węzeł do kołnierzyka koszuli. Upewnij się, że węzeł jest prosty i równomiernie zaciśnięty.

 7. Ostateczne korekty: Dopasuj długość krawata, aby szerszy koniec kończył się tuż na wysokości paska od spodni.

 

Jak dobrać krawat? 

Skoro już o krawatach mowa pomyślałem że warto powiedzieć o tym, jaki krawat wybrać. Poniżej dwa filmiki

Jak dobrać krawat 

@byc.mezczyzna Jaki rodzaj krawata najczęściej zakładasz? #moda #bycmezczyzna #tiktok #jesień ♬ oryginalny dźwięk – Być_mężczyzną - Być_mężczyzną

Rodzaje krawatów

[link do tiktoka rodzaje krawatów, albo wstawiony tu filmik]

 

Dlaczego mężczyzna powinien umieć zawiązać krawat?

Umiejętność zawiązania krawata jest niezbędna dla każdego mężczyzny, a jak podkreśla Łukasz Kielban opanowanie tej umiejętności jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Zwraca on uwagę, że znając choćby dwa podstawowe węzły – klasyczny four-in-hand i elegancki windsor – każdy mężczyzna może znacząco podnieść poziom swojego formalnego ubioru, dodając sobie profesjonalizmu i elegancji. Z czym ja się jak najbardziej zgadzam.

Poza tym, warto zauważyć, że umiejętność zawiązywania krawata, to coś więcej niż tylko element garderoby. To symbol gotowości na każdą ewentualność, od rozmowy o pracę, poprzez oficjalne spotkania biznesowe, aż po uroczyste okazje rodzinne. We wspólczesnych czasach, gdzie pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie, dobrze zawiązany krawat może być decydującym czynnikiem w wielu sytuacjach.

Ponadto, umiejętność ta świadczy o zwracaniu uwagi na detale. Mężczyzna, który potrafi zawiązać krawat, pokazuje, że potrafi zadbać o swój wizerunek, co jest odbierane jako oznaka szacunku do siebie i innych. To także dowód na to, że potrafi sprostać tradycyjnym standardom elegancji, jednocześnie zachowując osobisty styl.

Wreszcie, zawiązanie krawata to rodzaj rytuału, który może pomóc w mentalnym przygotowaniu się do ważnego zadania lub wydarzenia. Jest to chwila, w której można się skupić, zebrać myśli i przygotować do nadchodzących wyzwań. Dla wielu mężczyzn staje się momentem budowania pewności siebie i wyrazem osobistej klasy. W ten sposób, coś tak prostego, jak zawiązanie krawata, może mieć znaczący wpływ na to, jak mężczyzna jest postrzegany w społeczeństwie, a także na to, jak postrzega siebie samego.

Pielęgnacja i konserwacja czyli jak utrzymać krawaty w idealnym stanie

 • Zawsze rozwiązuj węzeł po użyciu, aby uniknąć trwałych zagnieceń.
 • Przechowuj krawaty przez zawieszenie lub zwijanie.
 • Czyść krawaty ostrożnie, najlepiej ręcznie lub przez profesjonalne usługi.

Podsumowanie

Nauka właściwego wiązania krawata to nieoceniona umiejętność, która podnosi profesjonalny i osobisty styl. Jak widać jest kilka sposobów na zawiązanie krawata. Warto wcześniej popróbować sobie wiązania, by być gotowy, kiedy wybije odpowiednia godzina. Mam nadzieję, że po tym artykule teraz już Was nic nie zaskoczy, no chyba, że wybierasz się na odwiedziny do przyszłej teściowej, to przyda ci się to: [3 zasady dobrego zachowania w gościach.] Tak czy inaczej dobrze zawiązany krawat podczas wizyty u przyszłej teściowej,  zwiększa prawdopodobieństwo tego, że zrobisz na niej dobre wrażenie. Dziękuje za przeczytanie artykułu i pamiętaj o łezce.

 

Rzut męskim okiem na Krakowskie Targi Książki

Już po raz 26. w Krakowie odbyła się największa w Polsce impreza czytelnicza. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć tematów związanych z męskością - a co za tym idzie - także redakcji bycmezczyzna.pl

 

Krakowskie Targi Książki 2023

Odbywające się już od prawie trzech dekad, Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie i tym razem przyciągnęły liczne rzesze miłośników literatury z całego kraju. Krakowskie EXPO zgromadziło blisko 500 wystawców, ponad 800 autorów i 52 000 odwiedzających, w tym 700 akredytowanych dziennikarzy i twórców treści internetowych. Wydarzenie to jednak nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie - wystawcy, autorzy, odwiedzający goście oraz organizatorzy, którzy zadbali o najwyższy standard wydarzenia.

Targi oferowały szeroką gamę literatury, od pięknej, przez religijną, naukową, aż po literaturę młodzieżową i komiksy. Nie mogło tam oczywiście również zabraknąć książek poświęconych męskim tematom...

Męski świat czy kryzys męskości?

Wydarzeniem, które powinno przykuć uwagę każdego mężczyzny, był panel pt. "Męski świat czy kryzys męskości?", zorganizowane przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha, wokół książki "Męskim Okiem" autorstwa Michała Bondyry. Podczas panelu, uczestnicy mieli nie tylko okazję wysłuchać autora książki, ale też spotkać jednego z jej bohaterów - Macieja Małysę. Znany aktor teatralny i filmowy, prywatnie zaś mąż i ojciec na poważnie biorący swe męskie obowiązki, chętnie odpowiadał na pytania i dzielił się swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń jakie stają przed współczesnymi mężczyznami, kryzysów jakie dotykają męskość a także absurdów, które coraz bardziej ochoczo wdzierają się do naszej codzienności. 

O wyjątkowości tego wydarzenia świadczy też fakt, że uczestnicy panelu, mogli swobodnie brać udział w toczącej się dyskusji, przedstawiać własne opinie i wnosić nową perspektywę na temat, który dotyczy tak naprawdę nas wszystkich.

Jak mówił jeden z uczestników:

"Jesteśmy w ogóle troszkę zszokowani (...) jak dotychczas byliśmy na wszystkich spotkaniach i wyglądało to w ten sposób, że słuchaliśmy a tutaj możemy czynnie brać udział w tej dyskusji"

1.jpeg

Burzliwa dyskusja

Jak można się domyślać, pytanie o kryzys męskości zadane w temacie panelu, spotkało się z żywym zainteresowaniem, wzbudziło wiele emocji oraz sprowokowało do wyrażenia wielu odmiennych stanowisk. Dyskusja okazała się być angażującą do tego stopnia, że gdyby nie konieczność opuszczenia sali przed kolejnym panelem, trwałaby zapewne jeszcze bardzo długo. A i po wyjściu można było na korytarzu spotkać grupki słuchaczy, żywo komentujące poruszane na panelu tematy.

O czym opowiada książka "Męskim Okiem"?

Książka Michała Bondyry "Męskim Okiem", wokół której zorganizowany był panel, jest wynikiem refleksji autora nad rolą męża i ojca w rodzinie. Opiera się ona na wywiadach z pięcioma mężczyznami, którym udało się połączyć karierę medialną z satysfakcjonującym życiem rodzinnym. 

Każdy z wywiadów koncentruje się na jednym z kluczowych tematów współczesności, takich jak relacje, czas, wzorce, świadectwo i język. Punktem wyjścia rozmów jest kryzys męskości oraz kryzysy tożsamościowe i moralne, które wpływają na większość rodzin. Autor stawia pytania dotyczące ojcostwa, wartości i tożsamości mężczyzny. Pięciu znanych mężczyzn dzieli się swoimi przemyśleniami na temat rodziny, ojcostwa i relacji w kontekście ich życia w świecie show-biznes.

Jak mówi sam autor:

"Pomysł na książkę zrodził się z codzienności, i trochę egoistycznego, męskiego spojrzenia, że jeżeli sam chciałbym być lepszym mężem i ojcem, to (...) warto o tym opowiedzieć. (...) Zacząłem zapraszać gości znanych i mniej znanych, którzy o tej męskości, o tym ojcostwie, ale też jak być na co dzień facetem opowiadali."

2.jpeg

Współczesne wzorce męskości

Po zakończeniu panelu, udało się również przeprowadzić wywiad z obecnym na nim Maciejem Małysą - aktorem teatralnym i filmowym, który podzielił się z nami swoją perspektywą na rolę jaką sztuki wizualne - zwłaszcza kino i teatr - odgrywają w budowaniu współczesnych wzorców męskości. A o tym, co udało się nam w tym temacie dowiedzieć, znajdziecie niebawem na naszym portalu i kanale YouTube. 

Wybrane dla Ciebie

HTML Button Generator